Chúng tôi ưu tiên tuyển dụng tài xế, và đang có kế hoạch tuyển dụng cộng tác viên bán chuyến trên hệ thống đặt xe của chúng tôi. Vui lòng gọi tới Tổng đài  0836.58.58.58 để được cung cấp thông tin về những vị trí đang tuyến dụng của chúng tôi!